Posted in Truyện đã dịch/edit hoàn

🍉 Ngôn Tình Cổ Đại hoàn 2018

 

t1
01. Lan nhân Bích Nguyệt – Khuynh Linh Nguyệt |  Kiếm hiệp cổ điển, giang hồ.
02. Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc – Nhất Mai Đồng Tiễn | Giang hồ, hài, HE.
03. Nhật kí xoay người ở hậu cung – Dạ Chi Dạ | Xuyên không, trọng sinh, cung đấu.
04. Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế – Tô Tiểu Lương | Báo thù rửa hận, trùng sinh, gia đấu.
05. Cung lược – Vưu Tứ Tỷ | Triều Thanh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE.
06. Nữ phụ vs tác giả – Ngôn Tử Mạch | Xuyên không, cung đình hầu tước, hài hước, oan gia, tình yêu, tiểu bạch, 1vs1, HE.
07. Chính cung tiểu thiếp – Dư Tiểu Uyển | Hài hước, sủng.
08. Hoàng gia tiểu kiều phi – Ám Hương | Xuyên không, cung đấu, độc sủng, HE.
09. 

 

t2
01. Con gái gian thần – Ngã Tưởng Cật Nhục | Xuyên không, chủng điền.
02. Sủng phi – Triêm Y | Xuyên, cường, sủng, HE.
03. Tứ quý cẩm – Minh Nguyệt Đang | Sách xuất bản, trùng sinh, nam sạch nữ sạch, HE.
04. Sư huynh nói – Tô Trĩ Như | Xuyên không, tiên hiệp tu chân, hoan hỉ oan gia, nhân duyên gặp gỡ
05. Kế phi thượng vị công lược – Cốt Sinh Mê | Cổ đại, trùng sinh, thâm tình, sạch, sủng.
06. Chân mệnh hoàng hậu – Đậu Đậu Ma Ma | Trọng sinh, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước.

 

t3
01. Trùng sinh sủng hậu – Cửu Lam | Cung đình hầu tước, sủng sạch, HE.
02. Xướng môn nữ hầu – Tần Giản | Cổ đại, báo thù.
03. Hoàng quyền (tập 1, 2) – Thiên Hạ Quy Nguyên | Sách xuất bản, HE.
04. Phúc thê tụ bảo – Giản Anh | Cổ đại, xuyên không.
05. Khuynh thành tiểu độc phi – Bình Quả Trùng Tử | Trùng sinh, trạch đấu, sủng, HE.
06. Thừa tướng phu nhân – Quân Tàn Tâm | Cổ đại, trùng sinh báo thù.

 

t4.png
01. Hiền hậu thực nhàn – Nhất Thực Anh Đào | Xuyên không, cung đấu, HE.
02. Công chúa, thỉnh tỉnh táo – Hoa Lý Tầm Hoan | Hài, oan gia, ngọt, cung đình hầu tước, HE.
03. Bên trời ngân mãi khúc đào hoa – Châu Văn Văn | Sách xuất bản, ngược, HE.
04. Yêu yêu hận hận: Ngu Tình Điệp Tử đóa – Cô Tịch | Cổ đại, cung đấu, tiên sủng hậu ngược, BE.
05. Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống – Lập Thệ Thành Yêu | Điền văn, xuyên không – cổ đại, có cung đấu – gia đấu.
06. Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng – Nông Gia Nữu Nữu | Xuyên không, hài hước, HE.
07. Sống lại làm ái thê nhà Tướng – Mặc Ngư Tử 1123 | Cổ đại, 3S, nữ trùng sinh, một phần hồn của nam sống ở thế giới khác.
08. Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc – Thu Thủy Linh Nhi | Cổ đại, trùng sinh, sủng, hài, HE.
09. Sủng phi của ngốc vương: Đích nữ đại tiểu thư phế vật – Cạn Hạ Vân | Xuyên không, nam cường, nữ cường, 1vs1.

 

t5.png
01. Tương du nữ quan – Thiên Như Ngọc | Hài, sủng, HE.
02. Đôi lần gặp, lỡ bén duyên – Minh Nguyệt Thính Phong |  Mật thám đấu đá, HE.
03. Bình tĩnh làm phi – Phong Quá Thủy Vô Ngân | Xuyên, cung đình hầu tước, oan gia, hài, HE. 
04. Độc sủng – A Bạch Bất Bạch | Cung đình hầu tước, ngọt, HE.
05. Na Tra đến rồi – Diễm Quy Khang | Truyện ngắn, đồng nhân, hài hước, thần tiên luyến ái.
06. Sủng thần của đế vương – Hoa Vũ Băng Lan | Xuyên không, nam + nữ cường, nữ phẫn nam trang, cung đấu, 3S.
07. Lãnh vương gia, lãnh vương phi – Quân Dao | Truyện Việt Nam, trùng sinh, ngược, nam lãnh khốc, HE.
08. Phù Dung – Hắc Đê U | Truyện Việt Nam, trùng sinh, cung đấu, HE.
09. Một Nét Son Tình – Twentine | Xuyên không, linh hồn trùng sinh, HE.
10. Làm phi – Lệ Tiêu | Trọng sinh, tình cảm, cung đấu.

 

t6
01. Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | Cung đấu, trạch đấu, cung đình hầu tước.
02. Dược hương trùng sinh – Hi Hành | Trùng sinh, HE.
03. Trùng sinh cao môn đích nữ – Tần Giản | Cổ đại, trùng sinh, báo thù.
04. Mỹ nhân như họa – Túc Mễ Xác | Cổ đại, sủng, ngọt.
05. Diện thủ – Nữ Vương Không Ở Nhà | Nam mã phu thấp kém x nữ công chúa, thâm tình, HE. 
06. Trọng sinh hậu cung sấm quan ký – Thiên Nguyệt Mười Ba | Trọng sinh, gia đấu, cung đấu.
07. Hoàng hậu vô đức – Tửu Tiểu Thất (Chương 1-72, Chương 73 đến hết) | Cổ đại, cung đình hầu tước, HE.
08. Hoa thị Chiêu Nguyệt – Lưu Kỳ Kha | Cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, cung đấu, điền văn, sủng.
09. Một nữ hai ba nam – Lãnh Thủy | Cổ đại, xuyên không, xã hội nam nhiều nữ ít, np, H.
10. Ác phu cường sủng thê – Văn Hội | Nam nữ trùng sinh, thâm tình, giang hồ.
11. Hùng dạng độc thần y – Nguyên Nhu | Cổ đại, hài, sư phụ, đồ đệ.

 

t7.png
01. Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng – Khai Hoa Bất Kết Quả (Nhà 1, Nhà 2) | Cổ đại, cung đình hầu tước, ngọt sủng, HE.
02. Kỹ Năng Tranh Sủng – Chân Lật Tử | Xuyên không, cung đấu, ngọt, sủng, HE.
03. Nàng phi lười có độc – Nhị Nguyệt Liễu | Xuyên không, sủng, HE.
04. Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi – Phôi Phi Vãn Vãn (Nhà 1, Nhà 2)| Cổ đại, cung đấu, BE.
05. Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp] – Ôn Thụy An | Cổ đại, kiếm hiệp.

 

t8
01. Chuyện xưa đế kinh – Bắc Thâm Thâm | Cổ đại, OE.
02. Dụ lang – Minh Nguyệt Đang | Cổ đại, HE.
03. Hỉ doanh môn – Ý Thiên Trọng | Xuyên không, điền văn, gia đấu.
04. Thế Hôn – Ý Thiên Trọng (Ngoại truyện 1, Ngoại truyện 2)| Trọng sinh, cổ đại, HE.
05. Dâu nhà nông – Hoa Khai Thường Tại (Nhà 1, Nhà 2)| xuyên không, điền văn, cưới trước yêu sau, ngọt ngào, ấm áp.
06. Đệ nhất nương tử – Nhất Diệp Bồ Đề | Cổ đại, giang hồ tranh đấu, hài hước nhẹ nhàng, sủng, HE.
07. Giáo chủ luôn muốn truy ta – Yên Trì | Cổ đại, ân oán giang hồ, 1v1, HE, nhẹ nhàng, ngọt sủng, cường cường, đoản.
08. Vương phi thần trộm: Hưu phu lúc động phòng! – Thủy Mặc Thanh Yên | Xuyên không, nam cường nữ cường, hài hước, trạch đấu, cung đấu, 1vs1.
09. Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi – Mậu Lâm Tu Trúc | Cổ đại, trùng sinh, hài hước.

 

t9.png
01. Kiêu Tế – Quả Mộc Tử | Thuần cổ đại, cưới trước yêu sau, 3S, hài nhẹ nhàng, nữ chính bị tự kỷ nhẹ.
02. Hiệp khách vương phi – Hoa Hướng Dương | Cổ đại, nữ chính làm sát thủ.
03. Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo (Phần Bì Trư) | Cổ đại, trùng sinh, sủng. HE.
04. Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi – Hoại Phi Vãn Vãn | Cổ đại, cung đấu.
05. Nô gia không hoàn lương – Cật Thanh Mai Tương Nha | Cổ đại, ngọt văn, sủng văn, sảng văn.
06. Trúc mã đại tác chiến – Chu Hàn Chu | Nữ truy, thanh mai trúc mã, ngọt sủng.

 

t10.png
01. Sủng thiếp của vương gia (Vương phủ sủng thiếp) – Giả Diện Đích Thịnh Yến  (Nhà 1, Nhà 2) | Cổ đại, trùng sinh, sủng, 3S.
02. Cá nhỏ ăn lươn lớn – Tô Tiếu ( Nhà 1,Nhà 2) | Cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, cường cường, hài, nhẹ nhàng.
03. Làm phi – Lệ Tiêu | Trùng sinh, cung đấu.

 

t11
01. Quý thiếp – Đông Thi Nương | Cổ đại, báo thù, tình cảm, HE.
02. Trọng sinh chí khí hậu quật khởi – Lệ Tiêu | Song trọng sinh, cung đấu.

03. Rắn rết thứ nữ – Cố Nam Yên | Trùng sinh cổ đại, báo thù nữ cường, sủng văn.
04. Tư thái cung phi – Thanh Triệt Thấu Minh | Xuyên không, cung đấu, tình cảm, ngọt sủng, HE.
05. Manh sủng – Bố Đinh Lưu Ly | Song xử, cung đấu, sủng, duyên trời tác hợp, nam nữ cường, HE.
06. Hoàng thượng vạn tuế – Đại Ôn | Cổ xuyên kim, cả đời một lòng, ngọt văn, kỳ duyên, HE.
07. Thái tử phi thăng chức ký 2 – Tiên Chanh | Cổ đại, cung đình hầu tước, HE.
08. Trẫm cũng rất nhớ nàng – Sơ Vân Chi Sơ | Cung đình hầu tước, ngọt sủng, 1vs1, HE.

 

t12
01. Sổ tay sử dụng sủng phi – Phong Hà Du Nguyệt | Trọng sinh, đại thúc x loli, sủng, ngọt, HE.
02. Kiều sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả | Cung đình hầu tước, tiểu công chúa x đại tướng quân, siêu sủng, HE
03. Sơ Huân Tâm ý – Tuyết Lạc Thính Phong | Cổ đại, mỹ thực, nhẹ nhàng, ngọt.
04. Xin đừng quên – Tiểu Tiểu | Cổ đại ngược, yêu đơn phương.
05. Phế hậu xoay người ký – Hồi Sênh | Cổ đại, trọng sinh, cung đình, ngược nam, HE.
06. 

 

Tác giả:

Review - Cập nhật - Chia sẻ Ngôn Tình

3 thoughts on “🍉 Ngôn Tình Cổ Đại hoàn 2018

Bạn muốn đề cử truyện gì? Nhớ dẫn link chính chủ nghen~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s